Hydrauliek olie kopen? Lees dit voordat u hydrauliekolie koopt.

 

Shell-Tellus-M    Hydrauliek olie verschilt van andere smeermiddelen. Hydraulische olie wordt primair beschouwd als medium om druk over te brengen. Veel belangrijker zijn beschermingseigenschappen onder alle omstandigheden en productie (snelheid) waarborgen. Dat doet iedere hydrauliekolie een groot verschil zit hem in HOELANG en hoe EFFECTIEF ze dat blijven doen. Vervelend is dat u niet meteen ervaart dat uw hydraulische olie niet meer van goede kwaliteit is, maar altijd te laat als u slijtage en storingen constateert!    Shell-Tellus-V-serie
         
Meer over Tellus S4 ME …   Corrosie en slijtage   Meer over Tellus S4 VX 32
    Als hydraulische componenten als pompen, cilinders en motoren uitvallen zijn de kosten hoog en niet gepland. De relatie wordt zelden gelegd met de kwaliteit van de hydraulische olie. Pleeg regelmatig onderhoud en tap condenswater af. Als u dit niet kan worden gedaan overweeg dan een vocht opnemende hydraulische olie. Deze zogenaamde dispergerende olie beschermt uw kostbare machines dan toch tegen corrosie en slijtage. Wrijvingskrachten blijven altijd bestaan ondanks de oliesmering, een goede olie kan wel de wrijving verlagen en daarmee de temperatuur en slijtage verminderen.     
         
Meer over Tellus S3 M …   Temperaturen   Meer over Tellus S3 V …
    Bij hogere temperatuur ontstaat versnelde slijtage. Een (extra) oliekoeler is een goede optie, maar sta ook stil bij de kwaliteit van hydrauliekolie. Bij hoge temperaturen kunnen zich koolstofdeeltjes vormen. Deze koolstofdeeltjes ontstaan vooral in verouderde olie en veel sneller in olie van lage kwaliteit. Deze koolstofdeeltjes zetten zich af op de inwendige delen zoals hydraulische kleppen en pompdelen met alle nadelige gevolgen. De basisolie-kwaliteit en het additievenpakket bepalen hoelang de hydraulische olie van goede kwaliteit blijft.     
         
Meer over Tellus S2 M …   Olie stress   Meer over Tellus S2 V …
    Machines worden steeds krachtiger en de olie reservoirs kleiner. De stress op hydraulische olie wordt daardoor hoger. Zeker bij grote temperatuurswisselingen kan het raadzaam zijn een olie te selecteren met een hoge viscociteitsindex (VI). Deze olie verandert minder snel van dikte bij temperatuurswisselingen en beschermt zo beter bij kouden en warme condities. Bescherm daarom uw installatie tegen oververhitting met een juiste en goede kwaliteit hydrauliekolie. In de rechter kolom vindt u de hoge VI olien.    
         
Meer over Tellus S2 MA 46 …   De omgeving   Meer over Tellus S2 VA 46 …
    Veel hydraulische installaties werken in stoffige of zanderige omgeving. Helaas komt deze vervuiling ook in het systeem dus moet ook deze vervuiling worden afgevoerd, vandaar dat hydraulische olie goed filtreerbaar moet zijn. Sommige machinebouwers zoals Caterpillar, Komatsu, Terex en in bepaalde bevallen Liebherr raden aan ommotorolie te gebruiken ipv hydrauliek olie. Deze ziet u links onderaan deze pagina staan.    
         
Motorolie als hydrauliek olie   Vervangen van hydrauliek olie   Milieuvriendelijk

Rimula R4 L 15W40 - Top

Rimula R4 X 15W40- Premium

Rimula R3 10W - Monograde

  De frequentie waarin u olie moet vervangen verschilt per machine. Vervangen is noodzakelijk, de frequentie verschilt wel per machine en daarom dient de keuze zorgvuldig te gebeuren. Volg voorafgaand aan het kopen van olie de specificaties van de machinebouwer op. Zij bepalen de viscositeit (dikte van de olie) en hebben soms aanvullende eisen. Deze minimale eisen staan vermeld in de handleiding van uw machine. Hierbij wordt meestal geen rekening gehouden met olie die een langere levensduur kan garanderen.   

Naturelle HF-E 15

Naturelle HF-E 32

Naturelle HF-E 46

Naturelle HF-E 68

.